overskrift

Generelt:

Lamaens opprinnelig utbredelsesområde i Andesfjellene. Den blir ca 1,6 m høy og opp til 250 kg. Levealderen er opptil 20-25 år. Lamaen er et flokkdyr (1 higst per 10-15 hopper). Den har velutviklet flokkstruktur og språk.

Ernæring:

Lamaen er en nøysom drøvtygger. Den krever mye strukturfôr,fordi tennene vokser hele livet!

Formering:

Lamaen er i brunst gjennom hele året - hunnenes eggløsning er parringsindusert. Hunnene går drektige i 11,5 mnd før den føder ett føll på 10-15 kg. Føllet dier i 4-5 mnd. Føllet er forholdsvis løst knyttet til mora, hele flokken tar oppdrettsansvar. En lama er fullvoksen ved 2-3 års alder.

Lama som husdyr

Lamaen ble domestisert av inkaindianere for mer enn 6000 år siden og var bærebjelken i hele inka-samfunnet fram til Columbus. Det var eksportforbud fra søramerika fram til 1980-tallet
I dag er lamaen fortsatt et viktig produksjonsdyr i Sør-Amerika, og har utviklet seg til "big buisness" i Nord-Amerika og Australia. Lamaen er også i rask framvekst i EU.

Lamahold

Lamaens fôrkrav er på 1,5 forenhet per dag. Det tilsvarer 2-3 kg høy. Lamaens adferd ligner på hestens.

Produkter

Ulla fra Lamaen holder svært høy kvalitet. Kjøttet er magert og proteinrikt. Lamaen er velegnet både som vokterdyr, kjæledyr og pakkdyr.

Mer informasjon om Lamaens mange bruksområder kan du finne på vår lamalinkside.